Kai 2012Dudley Dougal & DaphneObi Leia & LukeStarKai 2014Kai and BubblesCoco Abi & TedTazMolly and Daisy